Welkom op de site van V.V. Onze Zangers Roermond.

 

Onze vereniging is in februari 1958 opgericht. We zijn lid van De Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers.

Onze vereniging telt momenteel 44 leden.

Onze doelstelling is:  het bevorderen van de vogelsport.

Onze leden kweken een grote verscheidenheid vogels zoals:

  • Kleur-Vorm en Postuur Kanaries
  • Europese Cultuurvogels
  • Zebravinken
  • Tropische vogels
  • Diverse soorten grote en kleine parkieten
  • Tropische duiven.

Door deze grote verscheidenheid is een bezoek aan onze Show in het eerste weekend van november zeer de moeite waard. Dit jaar 2017 vind deze tentoonstelling plaats in het Wijkgebouw ,, De Vlonder,,  Florasingel 38 , Roermond.

Wanneer U interesse heeft in onze hobby of U heeft  vragen ; neem dan contact op met onze secretaris of een van de andere bestuursleden.